kontakt
RELIABILITY MATTERS

NO MORE DOWNTIMES

Condition monitor

we care of maintenance and assets condition, machine health

Optimize

we support activities aiming to repair, renew and optimize technology

Profit

we contribute in savings of energy, labours and money

RIEŠIME ÚDRŽBU

Zameriavame sa na inžiniering údržby, legislatívne požiadavky a prediktívu

Navrhneme Vám balík služieb, ktorý bude vyhovovať potrebám Vašej údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia.

Pomôžeme Vám s riadením údržby v oblastiach, ktoré to naozaj potrebujú, s rešpektom k najnovších trendom, legislatíve a nákladom.


SLUŽBY a RIEŠENIA

Včasné rozpoznanie možnej poruchy znižuje dĺžku neplánovaného prestoja a umožňuje maximálne efektívne využitie potenciálu výrobných zariadení


REVEAL POTENTIAL FAILURES

Definovanie základných funkcií zariadení a ich možných funkčných zlyhaní


RELIABILITY APPROACH

Nasadenie RCM prístupu využitím vhodných inžinierskych nástrojov


CONDITION BASED MAINTENANCE

Zavedenie požiadavkovej údržby namiesto časovo orientovanej


INTERVENTION COOPERATION

Spolupráca na odstraňovaní nálezov a optimalizácii procesov


RIGHT ACTIVITIES SET UP

Nastavenie správneho prístupu k údržbe zariadení a chodu technológie


DOWNTIMES ELIMINATION

Zredukovanie neplánovaných prestojov na minimum

Contact informations


Pezinská 18, 901 01 Malacky

+421 910829190

info@uptimes.sk

Pondelok - Piatok: 8:00-16:00


GET IN TOUCH

Feel free to contact us

Fill up the form and our team will get back to you soon
Názov E-mail Správa Potvrdiť