kontakt
na spoľahlivosti záleží

zariadenia bez prestojov

Sledovanie stavu

staráme sa o kondíciu strojov a ich údržby, načúvame zariadeniam a potrebám výroby

Optimalizácia

podporujeme aktivity vedúce k opravám, obnovám zariadení a optimalizácii technológie

Profit

prispievame k úsporám na energiách, nákladoch na údržbu a kapacitách

ÚDRŽBa nás baví

Zameriavame sa na prediktívu, inžiniering údržby a legislatívne požiadavky

Navrhneme Vám balík služieb, ktorý bude vyhovovať potrebám Vašej údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia

Pomôžeme Vám s riadením údržby v oblastiach, ktoré to naozaj potrebujú, s rešpektom k najnovších trendom, legislatíve a nákladom

Máme viac ako 15 ročné skúsenosti z oblasti údržby a inžinieringu

Vyhrňme si rukávy a pustime sa spolu riešiť kritické výzvy 


RIEŠENIA

Včasné rozpoznanie možnej poruchy znižuje dĺžku neplánovaného prestoja a umožňuje maximálne efektívne využitie potenciálu výrobných zariadení


odhaľme potenciálne zlyhania

Definovanie základných funkcií zariadení a ich možných funkčných zlyhaní


zamerajme sa na spoľahlivosť

Nasadenie RCM prístupu využitím vhodných inžinierskych nástrojov


založme údržbu na kondícii

Zavedenie požiadavkovej údržby namiesto časovo orientovanej


spolupracujme na výzvach

Kolaborácia na odstraňovaní nálezov a optimalizácii procesov


nasAĎme adekvátne aktivity

Nastavenie správneho prístupu k údržbe zariadení a chodu technológie


eliminujme prestoje

Zredukovanie neplánovaných prestojov na minimum

Kontakty


Pezinská 18, 901 01 Malacky

+421 910829190

info@uptimes.sk

Pondelok - Piatok: 8:00-16:00


GET IN TOUCH

Feel free to contact us

Fill up the form and our team will get back to you soon
Názov E-mail Správa Potvrdiť